Tantangan-Cabaran Ummah & Dunia Islam

Editor by Wilhelmina

Variety Explorer.com–KUALA LUMPUR: Seramai 1,120 perwakilan termasuk pimpinan PAS Pusat akan berhimpun pada Muktamar Tahunan PAS Kali Ke-59 di Stadium Malawati, Shah Alam bermula 22 hingga 24 November ini.

Sementara itu, bagi Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia (DPPM) dan Dewan Muslimat PAS Pusat (DMPP), majlis perasmiannya dan ucapan dasar akan berlangsung malam ini [20 Nov 2013]

Muktamar DPPM akan berlangsung di Dewan Sivik Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MPPJ).
Bagi DMPP pula, muktamarnya akan berlangsung di Dewan Jubli Perak Bangunan SUK Selangor, Shah Alam.

Selamat bermuktamar,! Sempena muktamar ini saya nukilkan sebuah artikel sebagai selingan pelerai kepenatan ,kemeriahan persidangan nantinya,moga bermanfaat InsyaAllah

“Bismillahirrahmaanirrahiim
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
In The Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Allah Subhana wa Ta`ala telah berfirman :

 

“هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ” سورة الصف (9).

 

Artinya : Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan Din (Agama) yang haq agar Dia memenangkannya di atas segala agama agama meskipun orang orang musyrik benci. Surah As Shaf : (9).

Ayat Yang Mulia ini dijelaskan oleh Imam Ahlis Sunnah pada abad ini; Al Imam Al `Allaamah Az Zaahid Al Wara` Syaikul Islam Muhammad Naashiruddin Al Albaaniy di dalam kitabnya : Silsilatul Ahaadist As Shahihah : 1/6. Dimana ayat yang mulia ini telah memberikan khabar gembira buat kita bahwa masa depan itu akan berada di tangan Din Islam, Din Islam akan menguasai, akan menang dan hukumnya akan mengalahkan agama agama lainnya seluruhnya, sesungguhnya sebahagian manusia menyangka bahwa janji sudah terbukti seluruhnya di zaman Nabi Shallallahu `alaihi wa Sallam, Al Khulafaur Rasyidiin dan Raja raja yang sholeh, sebetulnya tidak demikian, yang sudah terbukti dari janji ini baru sedikit sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi wa Sallam :

 

(لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعز, فقالت عائشة : يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله (هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين) أن ذلك تاما: قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. الحديث.

 

Artinya : Tidak akan hilang siang dan malam sampai al laata dan al `uzza diibadati, berkata `Aisyah Radhiallahu `anha : Ya Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam sesungguhnya saya mengira ketika turunnya ayat Allah Ta`ala yang artinya : Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan Din (Agama) yang haq agar Dia memenangkannya di atas segala agama agama lainnya meskipun orang orang musyrik benci. Seluruhnya itu sudah sempurna; Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam berkata : Sesungguhnya hal yang demikian akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya, dan Syaikh Al Albaaniy juga mengeluarkan hadist ini dalam kitabnya : Tahdziirus Saajid min ittikhadzil qubuur masaajid. Hal. 122.


Sesungguhnya hadist hadist lainnya  yang menjelaskan tentang kemenangan Din Islam dan jauh jangkauan tersebarnya, sekira-kiranya tidak memberikan kesempatan buat kita untuk ragu dan bimbang tentang bahwa masa depan itu akan berada di tangan ummat Islam dengan idzin Allah dan Taufiq-Nya.


Jadi kalau kita menela’ah ayat yang mulia ini tentu kita akan faham bahwa tidak akan ada sebetulnya tantangan dunia Islam, dengan arti kalau dunia Islam (ummat Islam) itu betul-betul kembali kepada Din (Agama) mereka dan mengamalkannya sebagaimana yang telah diamalkan oleh generasi terbaik ummat ini (para shahabat, tabi`in dan atbaauttabi`in).

Syaikh Al Albaani rahimahullah Ta`ala juga telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya: Fiqhul Waqi`, hal. 53-55. Dengan tajuk : penyebab sakitnya kaum Muslimin


Sesungguhnya sakitnya kaum Muslimin pada hari ini bukan dikeranakan mereka tidak menguasai (bodohnya) mereka dengan satu cabang ilmu tertentu, saya berkata (Syaikh Al Albaaniy) : Ini diakui bahwa setiap ilmu itu akan memberikan manfa`at bagi kaum Muslimin dan diwajibkan untuk mengetahuinya sesuai dengan qadarnya, akan tetapi sebab kemunduran yang menimpa kaum Muslimin sekarang ini bukan kerana bodohnya mereka dengan  kekinian (fiqhul waaqi`), atau dengan arti kata kerana mereka tidak menguasai Ilmu pengetahuan teknologi (iptek) sebagaimana orang orang barat menguasai iptek tersebut, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi mereka untuk maju, tidak, sekali lagi tidak!! Sebetulnya penyebab hal demikian ialah : Kerana mereka lalai dalam mengamalkan hukum hukum Din mereka, baik Al Quran atau Sunnah.Seperti yang dipertegas dalam hadist shahih yang akan datang ini.

 

فقوله صلىالله عليه وسلم : “إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.”

 

Artinya : Apabila kalian sudah melakukan jual beli cara riba, dan mulai kalian menarik-narik ekor-ekor sapi (ternak), dan kalian redha dengan pertanian kalian, kemudian kalian meninggalkan jihad, Allah akan menimpakan atas kalian kehinaan yang tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian betul betul kembali kepada Din (agama) kalian.Hadist ini dikeluarkan oleh : Abu Daawud (3462), Ad Daulaabiy di Al Kuna (2/65), Ibnu `Adiy di Al Kaamil (2/256), Al Baihaqiy di As Sunanul Kubra (5/316). Lihat : As Shohihah (1/16-17), oleh Al Albaaniy.

 

Syaikh Al Albaaniy mensyarahkan hadist ini sebagai berikut :

 

1.       إذا تبايعتم بالعينة.

Menunjukkan tentang satu jenis jual beli bentuk riba yang dipraktekkan dalam masyarakat.

 

2.       وأخذتم أذناب البقر. “ورضيتم بالزرع.”

Ini menunjukkan bersungguh sungguhnya orang mencari kehidupan dunia dan larut dalam kehidupan dunia itu, kemudian melalaikan ajaran syari’atnya dan hukum hukum Din (agama)nya.

 

3.       “وتركتم الجهاد.”

Ini akibat dan hasil dari perbuatan yang diatas, dimana kalau ummat Islam itu sudah sibuk dengan dunianya, melupakan ajaran Dinnya, diantaranya meninggalkan jihad, melakukan jual beli riba tanpa memperdulikan lagi larangan larangan Allah Subhana wa Ta`ala, larut siang dan malam menuntut  ilmu ilmu keduniaan dengan tidak memperdulikan lagi menuntut ilmu yang bermanafa`at dan menyelamatkannya, maka sudah tentu Allah akan menimpakan atas kehinaan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta`ala :

 

(ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم نفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل). التوبة : 38.

 

Artinya : Hai orang orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: Berangkatlah untuk berperang di jalan Allah kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanya sedikit. At Taubah : 38.

 

Perkataan Rasul Shallallahu `alaihi wa Sallam :

 

“…. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.”

 

Artinya : Allah akan menimpakan atas kalian kehinaan yang tidak akan dicabut dari kalian sampai kalian kembali kepada Din kalian.Pada hadist ini merupakan isyarat yang sangat jelas sekali bahwa Ad Din (agama) yang diwajibkan kita untuk kembali kepadanya ialah Ad Din yang sudah disebutkan oleh Allah Ta`ala dalam berbagai surat dalam Al Quran, diantaranya :

 

(إن الدين عند الله الإسلام). آل عمران : 19.

 

Artinya : Sesungguhnya Ad Din (agama) yang paling benar disisi Allah ialah Al Islam. Ali `Imraan : 19.

 

Dalam surat yang lain :

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا). المائدة : 3.

 

Artinya : Pada hari ini Saya telah sempurnakan bagi kalian Din (agama) kalian dan telah Saya cukupkan atas kalian nikmat Saya dan Saya redho Islam menjadi Din (agama) kalian. Al Maaidah : 3.

 

Ad Din (Syari`at) ini betul betul sudah disempurnakan oleh Allah `Azza Wa Jalla, tidak memerlukan lagi kepada penambahan dan pengurangan seluruhnya sudah dijelaskan oleh-Nya dan diamalkan oleh Rasul-Nya Shallallahu `alaihi wa Sallam dan para shahabatnya Radhiallahu `anhum. Akan tetapi jangan terbayang oleh kita bahwa seluruhnya itu ada dalam Al Quran, atau dengan kata lain bahwa : Al Quran itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, ini adalah perkataan dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya, sebab Allah Subhana wa Ta`alah telah menjelaskan kepada kita bahwa Al Quran itu adalah : Petunjuk bagi orang orang yang Bertaqwa. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat :

 

(الم, ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين).

 

Artinya : Alif laam miim, Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

 

Bukan sebagaimana dakwaan orang orang pencinta dan pengagung iptek, dimana mereka ini memposisikan Al Kitab ini seperti enklosipedia, namun realisasi kandungan Al Quran itu tidak pernah nampak dalam kehidupan mereka, dengan arti kata mereka tidak mengamalkan Al Quran itu sebagaimana yang telah diamalkan dan dipraktekkan oleh generasi generasi terbaik ummat ini.

 

Ayat yang mulia di atas telah dikomentari oleh Al Imam Malik sebagai penegas dan penjelas terhadap maksudnya, beliau berkata : Apa apa yang tidak merupakan ajaran Din (agama) pada masa itu (masa Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Sallam dan para shahabatnya), maka tidak berhak juga untuik dikatakan dan dimasukan ke dalam ajaran Din pada masa ini, dan tidak akan baik akhir dari ummat ini kecuali bila mereka  memperbaiki diri mereka dengan cara ummat yang awal dahulu.

 

 Demikian maqalah yang singkat ini saya sajikan,

Diterjemahkan/ditulis oleh : Abul Mundzir As Salafiy,

Alumnus Islamic University Al Madinah An Nabaawiyah

Kingdom of Saudi Arabia, tahun 1416/1417 H – 1995/1996.
Ustadz Dzul Akmal, L/Ta’zhim As Sunnah C

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s