Sistem Demokrasi Zahirkan Pemimpin Penipu Rakyat.

Written by Wilhelmina

Variety Explorer.com— Dalam jejak sekilas pandangan/pendapat  awam sebuah Lembaga penyelidik non goverment pasca PRU-13 sempena PRK-Sungai Limau Kedah baru-baru ini:
“Apakah para pemimpin anak-bangsa saat ini cenderung berjuang untuk kepentingan bangsa-rakyat  atau diri dan kelompoknya ? 87,5% Responden menjawab untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Bahkan semangat kepahlawanan di Parti Politik Demokrasi/pemerintah ternyata lemah. Responden sebanyak 54,6% peratus menyatakan lemahnya semangat kepahlawanan pada parti di dalam Demokrasi. Sementara untuk ‘levels of government’ , semangat kepahlawanan dinilai lemah yaitu jawaban responden 64,3 % menyatakan lemah.[1]

Ironis sungguh!. Kondisi masyarakat semakin kronik, sementara
para pemimpin justru bersifat apatis. Terakhir isu penggodaman/hacking/tapping oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Syarikat(AS).dan Australia, ternyata tidak ditanggapi serius oleh Kerajaan. Inilah yang membuktikan bahwa sikap pemimpin sejati dalam demokrasi, tak dapat memberikan contoh yang baik.
Ditambah dengan saat ini, banyaknya kes tindak jenayah Korupsi /Manipulasi yang dilakukan dari pimpinan VVIP/Eksekutif (baca; Laporan Ketua Audit negara-2012), telah membuktikan bahwa negeri ini darurat pemimpin yang mampu bersikap tauladan’

Masih Berharap Pada Sistem Yang Rosak?

Masihkah berharap pada Demokrasi? Tentu sekali lagi, demokrasi hanya memberikan pemimpin yang ingkar janji. Pemimpin yang sebenarnya penipu rakyat. Kenapa demikian? Kerana Demokrasi dan sistem Liberalisme/Kapitalisme tak mampu mengawasi dan menjaga pemimpin yang me-rakyat. Kalau pun ada, itu hanyalah fatamorgana/ilusi belaka.[2] 

Apabila berbicara tentang jenayah di dalam Islam, sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan persoalan nidzam al-uqubat (sistem hukuman). Hal ini memang benar, namun perlu difahami dengan benar juga bahawa Allah SWT menurunkan Islam sebagai sebuah deen atau cara hidup yang menyeluruh dan sempurna. Uqubat hanyalah sebahagian dari kesempurnaan Islam yang wajib diterapkan. Dengan kata lain, kesemua sistem di dalam Islam (bukan hanya uqubat) seperti nidzam al-hukmi (sistem pemerintahan), nidzam al-iqtisadi (sistem ekonomi), nidzam al-ijtimaei (sistem pergaulan), siyasah al-ta’lim (polisi pendidikan) dan siyasah al-kharajiyyah (polisi luar negara) wajib diterapkan secara bersamaan.

Apabila kesemua sistem ini diterapkan secara serentak, barulah ia akan berfungsi secara harmonis hingga mampu mewujudkan satu kesatuan sistem yang utuh dan sempurna serta menampakkan keindahan agama Islam sebagai sebuah cara hidup. Penting untuk dicatatkan bahawa keempat-empat jenis uqubat (jinayat, hudud, ta’zirdan mukhalafah) yang diterapkan oleh Negara Islam merupakan usaha terakhir dalam proses mencegah dan membanteras jenayah.

Sistem pemerintahan Islam,yakni Daulah Islamiyah apabila diterapkan, akan pasti menjamin keadilan untuk seluruh umat manusia dan mendapat  keredhaan dari Allah SWT. Sistem ekonomi Islam (apabila diterapkan) akan menjamin setiap warganegara mendapat segala apa yang mereka perlukan dalam jumlah yang mencukupi untuk menampung hidup mereka sehari-hari sehingga tidak ada seorang pun yang perlu melakukan jenayah untuk meneruskan hidupnya.

Demikian pula polisi pendidikan akan menjamin setiap anggota masyarakat terdidik dengan syakhsiyyah-Islamiyyah sekali gus menghindari segala bentuk kejahatan dalam rangka mewujudkan ketakwaan dalam diri setiap individu kepada Allah SWT. Sementara sistem pergaulan akan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan khusus (hayatul khas) dan kehidupan umum (hayatul am) serta pemisahan beberapa aktiviti kaum lelaki dan perempuan sekali gus menanamkan ke dalam benak seluruh anggota masyarakat sikap menjaga, menghormati dan menghargai lawan jenisnya, sehingga dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya jenayah dan gejala sosial dalam perkara ini.

Bukan itu sahaja, penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara akan secara automatik memastikan segala pintu maksiat tertutup rapat. Apabila kesemua sistem Islam telah diterapkan secara menyeluruh sehingga tidak ada seorang individu pun yang dizalimi atau tidak mendapat haknya dan ruang maksiat sudah tertutup, maka secara alaminya, jenayah akan dapat dihindari. Dalam keadaan ini (dalam keadaan di mana kesemua sistem Islam dijalankan sehingga setiap individu mendapat haknya dan tidak ada seorang pun yang dizalimi), sekiranya masih ada individu yang melakukan maksiat atau jenayah, maka memang sepatutnyalah individu tersebut dihukum dengan sewajarnya. Ringkasnya, dalam konteks pencegahan jenayah, pelaksanaan sistem-sistem Islam akan membentuk tiga lapisan pencegahan yang berupa ketakwaan individu, pencegahan oleh masyarakat dan pelaksanaan uqubat oleh negara.

Uqubat adalah langkah terakhir dalam mencegah dan membanteras jenayah. Negara Islam memiliki sistem pengadilan yang komprehensif, yang mampu menghalang serta dapat mengubah orang-orang yang menyimpang dari hukum syarak (para pelaku maksiat atau penjenayah). Uqubat yang datangnya dari Pencipta manusia itu sendiri yang dikenakan ke atas mereka yang bersalah, sememangnya telah terbukti menjadi langkah efektif untuk mencegah dan melawan jenayah. Rasa takut terhadap uqubat akan mencegah seseorang dari melakukan maksiat manakala tatkala uqubat itu sendiri dilaksanakan ke atas manusia, akan menimbulkan kesedaran dan keserikan.

Bayangkan apakah perasaan dan sikap seorang pencuri yang telah dipotong tangannya? Bayangkan jika kita melihat seseorang yang berjalan di tempat awam dengan satu tangannya yang telah terpotong kerana dihukum atas kesalahan mencuri. Bayangkan jika si penzina di sebat atau direjam di khalayak ramai kerana kesalahan berzina. Bayangkan si pembunuh yang dibunuh dan si murtad yang dipenggal lehernya di khalayak ramai atas kesalahan yang mereka lakukan. Apakah semua ini tidak menimbulkan kesedaran, rasa takut atau serik kepada setiap orang untuk melakukan kesalahan?

Apabila sistem-sistem Islam diterapkan, kita akan dapat melihat bahawa tujuan keadilan dalam Islam bukanlah dalam aspek menghukum manusia yang bersalah semata-mata, akan tetapi keadilan akan wujud dalam kehidupan sehingga dapat menjamin hak-hak dan keamanan dalam sesebuah masyarakat dan negara. Dalam sejarahnya yang panjang, Negara Islam (Khilafah) telah berhasil mewujudkan tujuan ini selama lebih dari 1300 tahun. Inilah sebabnya mengapa pelaksanaan Hudud tidak banyak terjadi tatkala kesemua sistem Islam diterapkan kerana wujudnya ketakwaan dalam diri individu, amar makruf nahi mungkar dalam masyarakat dan penerapan hukum-hukum Islam oleh negara. [3]

Sudah saatnya, Malaysia/ Negara-negara di kepulauan Nusantara ini  beralih pada sistem yang menghasilkan pemimpin yang bersifat pahlawan sejati. Sistem yang pernah membina  kesejahteraan. Tentu, sistem itu bukan buatan manusia. Melainkan berasal dari Allah SWT. Islam, merupakan satu-satunya jalan agar Malaysia /Nusantara ini keluar dari krisis ini. Islam pula akan melahirkan pemimpin yang mampu diteladani oleh rakyatnya. Kerana memang Islam bukan sekedar menguatkan sistemnya, tetapi juga akan menempa individunya

Sistem Islam akan melahirkan para pemimpin yang kelak khawatir di azab oleh Allah SWT bila melakukan kezaliman dan kesewenangan kepada rakyatnya. Maka jangan heran, saat Umar ra. dilantik menjadi Khalifah, dia tak menemukan perasaan senang dan gembira. Kerana Umar bin Khattab ra merasa bahwa menjadi Khalifah itu sangat berat, dan kelak setiap keputusannya akan dimintai keadilan oleh Allah SWT. Lupakanlah Demokrasi, dan ingatlah islam. Islam akan melahirkan sistemnya yang adil , dan pemimpinnya yang bijaksana.[4]

Penutup,

Berpalingnya manusia dari hukum-hukum Allah-lah yang menyebabkan kehidupan terasa sungguh sempit dan terhimpit. Benarlah firmanNya, “dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit…” malah lebih buruk, Allah menjelaskan seterusnya“…dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta” [Terj;AlQuran-surah Taha (20):124].

Maka, apakah Anda masih terus mahu berpaling dari sistem Islam? Apakah Anda masih terus mahukan sistem demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyatnya dan terus tinggal dalam sistem kufur ini dengan penuh kesempitan dunia dan mendapat azab Allah di akhirat kelak? Sesungguhnya kita telah menyampaikan dan sesungguhnya nasihat itu amat berguna bagi yang memberinya dan bermanfaat bagi yang menerimanya. Kepada Allah kita serahkan segala urusan, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa.
Wallahu musta’an,

Nota kaki:
[1] ibid
[2] Rizqi Awal (Ketua BE BKLDK Nasional, Penulis buku)
[3] mykhilafah.com
[4] ibid

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s